De kernwaarden

 

De volgende kernwaarden beschrijven waar Mentorhulp.nl voor staat:

 

Korte lijnen en Persoonlijke contact

Ik vind het belangrijk dat ik u ken.

Ik wil met u een vertrouwensband opbouwen en

daarin investeren.

 Daarom werkt Mentorhulp.nl met één aanspreekpunt, één gezicht. 

 

Discretie & Integriteit
Een mentor werkt met de meest kwetsbare mensen uit onze maatschappij.

Daarvan ben ik mij altijd bewust.

Discretie en integriteit zijn daarom belangrijke items.

Daarom behartig ik met respect, aandacht en

professionaliteit de belangen van mijn cliënten.

 

Vertrouwen
Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn belangrijke voorwaarden.

Daarvoor is een vertrouwensband nodig.

Ik zal ten alle tijden investeren in die vertrouwensband.

Per individu stem ik af op de wens en behoefte van de cliënt.

 

Deskundigheid en Vakkennis
Mentorhulp.nl is een professionele organisatie.

Daarom maken wij gebruik van een professionele, hoogopgeleide en ervaren mentor. Daar mag u deskundigheid van verwachten. 

Deze deskundigheid is noodzakelijk bij het voeren van gesprekken

tijdens multi disciplinair overleg met zorgverleners en behandelaars. Wij onderhouden onze deskundigheid door regelmatig

relevante bijscholing te volgen.