Wat doet een mentor?

 

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van een cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd te beslissen over de verzorging en begeleiding. Omdat zo goed mogelijk te kunnen doen, verdiept de mentor zich in de normen, 

waarden en achtergrond van de cliënt.

Dit is belangrijk om hem/haar goed te kunnen vertegenwoordigen.

Op die manier kan de regie over het eigen leven behouden blijven. 

 

Waarom werken wij met een professionele mentor?

 

De mentor van Mentorhulp.nl is benoemd door de rechtbank,

HBO+ gediplomeerd, SKJ geregistreerd en heeft minimaal 19 jaar  professionele ervaring in de zorgsector,

zowel op de werkvloer als in het management.

Om op de hoogte te blijven van de huidige en toekomstige

ontwikkelingen volgt onze mentor regelmatig scholing.

 

Om te kunnen bepalen of de geleverde zorg aan de cliënt van goede

kwaliteit is, komt de mentor regelmatig op huisbezoek.

Een mentor heeft ook overleg met zorgverleners en behandelaars.

Onze professionele mentor is daar deskundig in en heeft kennis van zaken.

   

Taken van de mentor

-Opbouw van een vertrouwensband
Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken.
Daardoor kan de mentor handelen vanuit de gewoonten,
wensen en behoeften van de cliënt. 

-Advisering
De cliënt adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen.

-Belangenbehartiging
Opkomen voor de persoonlijke belangen van de cliënt.

-Vertegenwoordiging
De cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging,
verpleging, behandeling en begeleiding.

 

Bevoegdheden

Doordat de mentor wettelijk is benoemd:

  •                 mag hij/zij beslissingen nemen over de verpleging,                        verzorging en begeleiding van de cliënt.
  • stelt hij/zij vast in welke situatie de cliënt zelf wil en kan beslissen.
  •            De mentor zal zijn cliënt stimuleren zoveel als mogelijk is,             zelf beslissingen te blijven nemen.
  •         De mentor mag niet beslissen over de financiële zaken.        Hiervoor kunt u  een bewindvoerder of financieel vertegenwoordiger bij de rechtbank aanvragen. Het is mogelijk om zowel een bewindvoerder als mentor te hebben.